Frequently Asked Questions

Why Pellet?

Wood , wood pellets are also renewable energy sources and no fossil fuels. They made compulsory by the Kyoto Protocol.
Pellet themselves are also often made from sawdust and other small wood particles which are byproducts of wood milling. Otherwise They have to be headed for the landfill.

Pellet stoves are very efficient and have a KW output content more then 4/5 times higher wood chips and wood.Also have very low particulate emissions 50 times less then older fuels.Certificated pellet stoves burn much more cleanly then open fire wood places and releases minimum gas emissions.

They can be vented through a small hole in the wall rather than a whole chimney.

What is Natural Cycle?

Doğadaki herşey kendi döngüsü içinde harmonik olarak birbirleriyle ilişki içindedir. Güneş fotosentez olayı yaratır. Bitkiler bir yandan atmosferden CO2 absorbe ederken , diğer yandan büyümeleri için C yaratır ve açığa gezegenimiz için yaşamsal değerdeki O2 gazı açığa çıkarır. Ağaçlardaki odun ise tamamen fotosentez olayı ile yaratılan karbon ürünüdür.Pellet sobalarımızda ikili yanma (Palazzetti)olayında açığa çıkan CO2 ,tekrar fotosentez olayında ağaçlar tarafından absorbe edildiğinden doğaya hiçbir + değerde gaz salınımı olmaz. Oysa fosil yakıtlar yılların oluşumu ile yaratıldığından yanmaları ile açığa çıkan gaz salınımları mevcut doğa dengesini bozar ve doğayı kirletir.(greenhouse effect).