Sıkça Sorulan Sorular

Neden Pelet?

Fosil yakıtlar olarak bilinen gaz, dizel, doğalgaz, kömür ve Lpg dünya enerji ihtiyacının %85 ini karşılamaktadır. Bunlar yenilenebilir enerji kaynakları olmayıp kısa zaman sonra tükenecektir. Yakın zamanda yaşanan çevre felaketleri, hava kirliliği, gelecekte yaşanacak iklim değişiklikleri, metan, karbon dioksit ve diğer gazların atmosfere etkileri göz önüne alındığında doğal yakacaklara yönelmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak kaçınılmaz olacaktır.
Odun, odun Peleti, güneş enerjisi, rüzgar yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Doğadaki gaz emisyonlarının düşürülmesi de Kyoto Protokol ‘ü ile mecburi kılınmaktadır.

Bu anlayıştan hareketle firmamızın tüm sobaları EN 14785 standardına sahiptir.2015 yılında yürürlüğe girecek çok daha yeni Avrupa standardı 15A (sertifikası) kriterlerini şimdiden sağlamaktadır.

Pelet mekanik işlemlerden geçirilmiş ,endüstriyel ormanlardan üretilmiş ,kesinlikle kimyasal içeriğe sahip olmayan bir yakıttır.Firmamız EN plus A1 standartlarındaki pelet yakıtlarını sobalarımızda kullanılmayı önerir.

Doğal Çevrim Nedir?

Doğadaki herşey kendi döngüsü içinde harmonik olarak birbirleriyle ilişki içindedir. Güneş fotosentez olayı yaratır. Bitkiler bir yandan atmosferden CO2 absorbe ederken , diğer yandan büyümeleri için C yaratır ve açığa gezegenimiz için yaşamsal değerdeki O2 gazı açığa çıkarır. Ağaçlardaki odun ise tamamen fotosentez olayı ile yaratılan karbon ürünüdür.Pellet sobalarımızda ikili yanma (Palazzetti)olayında açığa çıkan CO2 ,tekrar fotosentez olayında ağaçlar tarafından absorbe edildiğinden doğaya hiçbir + değerde gaz salınımı olmaz. Oysa fosil yakıtlar yılların oluşumu ile yaratıldığından yanmaları ile açığa çıkan gaz salınımları mevcut doğa dengesini bozar ve doğayı kirletir.(greenhouse effect).